1. Volkswagen show- Ypsilanti

   
 2. color run- ypsilanti

   
 3. color run- ypsilanti

   
 4. CLASH wrestling- Taylor, MI

   
 5. CLASH wrestling- Taylor, MI

   
 6. CLASH wrestling- Taylor, MI

   
 7. CLASH wrestling- Taylor, MI

   
 8. CLASH wrestling- Taylor, MI

   
 9. Willis Acres- Michigan Ave

   
 10. night fog- ypsilanti